Iepirkumu grozs

BEZMAKSAS piegāde visā Latvijā!

Sazinies ar mums klientiem@bonideco.lv

Pircēja tiesības

(1. lpp.) Vispārīgie noteikumi

1.1. Šie pirkšanas un pārdošanas noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka personas, kas iegādājas preces www.bonideco.lv elektroniskajā veikalā (turpmāk – Pircējs) un MB “Bonideco” (turpmāk – Pārdevējs) savstarpējās tiesības, pienākumus un atbildību. , Pircējam iegādājoties preces elektroniskajā veikalā. Iegādājoties preces interneta veikalā, Pircējs piekrīt šo Noteikumu piemērošanai.

Tiesības iegādāties preces interneta veikalā ir šādām personām:

  • visas rīcībspējīgās fiziskās personas un/vai to pilnvarotie pārstāvji, kas ir Latvijas Republikas pilsoņi, kuru rīcībspēja nav ierobežota ar tiesas rīkojumu.
  • visas Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas un/vai to pilnvarotie pārstāvji.
  • nepilngadīgie Latvijas Republikas pilsoņi, kas jaunāki par astoņpadsmit gadiem, tikai ar vecāku vai aizbildņu piekrišanu neatkarīgi no tā, vai viņi rīkojas ar saviem personīgajiem vai citiem naudas līdzekļiem.

(2. lpp.) Norēķinu posms

2.1. Pirkšanas-pārdošanas līgums starp Pircēju un Pārdevēju tiek uzskatīts par noslēgtu no brīža, kad Pircējs, elektroniskajā veikalā izveidojot iepirkumu grozu, norādot piegādes adresi, izvēloties apmaksas veidu un iepazīstoties ar šiem Noteikumiem, noklikšķina uz ” Apstiprināt” pogu, un ir spēkā līdz šī līguma saistību pilnīgai izpildei. Gadījumos, kad Pircējs nepiekrīt visiem vai noteiktai Noteikumu daļai, viņš nedrīkst veikt pasūtījumu.
2.2. Katrs līgums, kas noslēgts starp Pircēju un Pārdevēju, tiek glabāts www.bonideco.lv datubāzē.

(3. lpp.) Pircēja tiesības

3.1. Pircējam ir tiesības iegādāties preces elektroniskajā veikalā saskaņā ar šiem Noteikumiem un Lietuvas Republikas tiesību aktiem.
3.2. Pircējam (lietotājam) ir tiesības atcelt elektroniskajā veikalā ar Pārdevēju noslēgto preču pirkšanas un pārdošanas līgumu, rakstiski par to brīdinot Pārdevēju 7 dienu laikā no preces piegādes dienas. Pircējam ir tiesības atkāpties no preču pirkšanas un pārdošanas līguma ar pārdevēju tikai tad, ja prece ir saglabājusies kvalitatīva, nav bojāta un nav būtiski mainījusi savu izskatu un lietojamību.
3.3. Pircējam ir citas tiesības, kas paredzētas Noteikumos un Lietuvas Republikas tiesību aktos.

(4. lpp.) Pircēja pienākumi

4.1. Pircējam ir jāsamaksā preču un to piegādes cena, kā arī citi maksājumi (ja tas norādīts, slēdzot līgumu) un jāpieņem pasūtītās preces. Pircējs norēķinās par precēm, izmantojot savu internetbanku, veicot maksājumu no jebkuras bankas uz pasūtījuma apstiprinājumā norādīto Pārdevēja kontu, izmantojot Montonio sistēmu.
4.2. Ja mainās Pircēja reģistrācijas anketā norādītie dati, Pircējam tie nekavējoties jāatjaunina.
4.3. Pircējam ir jāievēro citas Lietuvas Republikas Noteikumos un tiesību aktos noteiktās prasības.
4.4 Pircējam pēc preču izsaiņošanas un bojājumu/defektu pamanīšanas nekavējoties jāinformē pārdevējs.

(5. lpp.) Atbildība

5.1. Pircējs ir atbildīgs par reģistrācijas anketā norādīto datu pareizību. Pircējs uzņemas atbildību par sekām, kas izriet no reģistrācijas anketā norādīto datu nepareizības vai neprecizitātes.
5.2. Puses ir atbildīgas par pirkuma un pārdošanas līguma, kas noslēgts, izmantojot elektronisko veikalu, pārkāpumu Lietuvas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
5.3. Gadījumā, ja preces piegādes laikā nepamatoti atsakās pieņemt preci vai tās daļu, Pircējs maksā Pārdevējam 15%. naudas sods, kas vienāds ar preču cenu, kuru atteicās pieņemt.
5.4. Pārdevējs nav atbildīgs par citu uzņēmumu vietnēs sniegto informāciju, pat ja Pircējs piekļūst šīm vietnēm, izmantojot Pārdevēja elektroniskajā veikalā esošās saites.
5.5. Pārdevējs neatbild par to, ka interneta veikalā redzamo preču krāsa, forma vai citi parametri neatbilst reālajam preces izmēram, formai un krāsai Pircēja izmantotā displeja īpašību dēļ.
5.6. Bojājuma gadījumā vainīgā puse atlīdzina otrai pusei tiešos zaudējumus, kas radušies tās vainas dēļ.

Uzdodiet jautājumus, rakstiet ieteikumus vai sūdzības un 2 darba diena laikā mēs Jums atbildēsim.