Iepirkumu grozs

BEZMAKSAS piegāde visā Latvijā!

Sazinies ar mums klientiem@bonideco.lv

Pārdevēja tiesības

(1. lpp.) Vispārīgie noteikumi

1.1. Šie pirkšanas un pārdošanas noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka personas, kas iegādājas preces www.bonideco.lv elektroniskajā veikalā (turpmāk – Pircējs) un MB “Bonideco” (turpmāk – Pārdevējs) savstarpējās tiesības, pienākumus un atbildību. , Pircējam iegādājoties preces elektroniskajā veikalā. Iegādājoties preces interneta veikalā, Pircējs piekrīt šo Noteikumu piemērošanai.

Tiesības iegādāties preces interneta veikalā ir šādām personām:

  • visas rīcībspējīgās fiziskās personas un/vai to pilnvarotie pārstāvji, kas ir Latvijas Republikas pilsoņi, kuru rīcībspēja nav ierobežota ar tiesas rīkojumu.
  • visas Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas un/vai to pilnvarotie pārstāvji.
  • nepilngadīgie Latvijas Republikas pilsoņi, kas jaunāki par astoņpadsmit gadiem, tikai ar vecāku vai aizbildņu piekrišanu neatkarīgi no tā, vai viņi rīkojas ar saviem personīgajiem vai citiem naudas līdzekļiem.

(2. lpp.) Pārdevēja pienākumi

2.1. Pārdevējs apņemas radīt apstākļus, lai pircējs pareizi izmantotu elektroniskā veikala sniegtos pakalpojumus. Pārdevējs negarantē, ka interneta veikals darbosies bez pārtraukumiem vai datu pārraide notiks bez kļūdām. Pārdevējs nav atbildīgs par jebkādiem Pircēja zaudējumiem, kas saistīti ar elektroniskā veikala darbības traucējumiem un/vai datu pārraides kļūdām.
2.2. Svarīgu apstākļu gadījumā un nevarot Pircējam nodrošināt pasūtīto preci, Pārdevējs apņemas piedāvāt analogu preci un, ja Pircējs atsakās pieņemt preces analogu, 15 darba dienu laikā atgriezt Pircēja samaksāto naudu. dienas. Šajā gadījumā Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preču nepiegādi.
2.3. Pārdevējs apņemas ievērot citas šajos noteikumos noteiktās prasības.

(3. lpp.) Pārdevēja tiesības

3.1. Ja Pircējs mēģina kaitēt elektroniskā veikala darbībai vai stabilai darbībai vai pārkāpj savus pienākumus, Pārdevējs bez iepriekšēja brīdinājuma var ierobežot, apturēt (izbeigt) viņa piekļuvi elektroniskajam veikalam un nav atbildīgs par jebkādiem ar to saistītiem Pircēja zaudējumiem.
3.2. Pārdevējam ir tiesības uz laiku vai uz nenoteiktu laiku pārtraukt elektroniskā veikala darbību bez atsevišķa brīdinājuma un nav atbildīgs par jebkādiem ar to saistītiem Pircēja zaudējumiem.
3.3. Vienpusēji mainīt šos Noteikumus, publicējot mainītos Noteikumus elektroniskā veikala mājaslapā. Izmaiņas stājas spēkā no publicēšanas brīža visiem darījumiem, kas noslēgti pēc publicēšanas.
3.4. Pārdevējam ir citas tiesības, kas paredzētas Noteikumos un Lietuvas Republikas tiesību aktos.

(4. lpp.) Atbildība

4.1. Pircējs ir atbildīgs par reģistrācijas anketā norādīto datu pareizību. Pircējs uzņemas atbildību par sekām, kas izriet no reģistrācijas anketā norādīto datu nepareizības vai neprecizitātes.
4.2. Puses ir atbildīgas par pirkuma un pārdošanas līguma, kas noslēgts, izmantojot elektronisko veikalu, pārkāpumu Lietuvas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
4.3. Gadījumā, ja preces piegādes laikā nepamatoti atsakās pieņemt preci vai tās daļu, Pircējs maksā Pārdevējam 15%. naudas sods, kas vienāds ar preču cenu, kuru atteicās pieņemt.
4.4. Pārdevējs nav atbildīgs par citu uzņēmumu vietnēs sniegto informāciju, pat ja Pircējs piekļūst šīm vietnēm, izmantojot Pārdevēja elektroniskajā veikalā esošās saites.
4.5. Pārdevējs neatbild par to, ka interneta veikalā redzamo preču krāsa, forma vai citi parametri neatbilst reālajam preces izmēram, formai un krāsai Pircēja izmantotā displeja īpašību dēļ.
4.6. Bojājuma gadījumā vainīgā puse atlīdzina otrai pusei tiešos zaudējumus, kas radušies tās vainas dēļ.

Uzdodiet jautājumus, rakstiet ieteikumus vai sūdzības un 2 darba diena laikā mēs Jums atbildēsim.